Czy fakt ten wpłynie na ceny mieszkań? Raczej nie. Eksperci są zdania, że deweloperzy będą szli kupującym na rękę głównie w przypadku terminów płatności. Terminy te mogą być przesuwane na kolejny rok. Dzięki temu kupujący będą mogli skorzystać z nowej puli dofinansowania, która będzie obowiazywała w 2017 roku. Dzięki temu ceny mieszkań powinny pozostać stabilne.