Limity, które zostały opublikowane będą obowiązywały w pierwszym kwartale 2016 roku. Zmiany dotyczą tylko województwa pomorskiego. Od 2016 roku maksymalna cena metra kwadratowego mieszkania w Gdańsku uprawniająca do otrzymania dopłaty, zostanie obniżona o ponad 200 złotych i będzie wynosiła 5020,40 złotych dla rynku pierwotnego  i 4107,60 złotych dla rynku wtórnego.