W 2014  i w 2015 roku duża  część środków zarezerwowanych na program "Mieszkanie dla Młodych" wracała do budżetu. Po zmianach zasad przyznawania dofinansowania we wrześniu 2015 roku zainteresowanie programem wzrosło  trzykrotnie. Jeśli ilość zgłoszeń utrzyma się na tym poziomie, pieniędzy może zabraknąć w połowie 2016 roku.