Program został wprowadzony w 2007 roku, w zastępstwie poprzednika, czyli programu „Rodzina na swoim”, który był jednym z flagowych programów ówczesnej partii rządzącej, PiS. O ile Rodzina na Swoim miała na celu dofinansowywanie rat kredytu przez okres ośmiu lat, o tyle Mieszkanie dla Młodych to jednorazowa pomoc finansowa na wkład własny. A ten niestety jest coraz wyższy.

Aby skorzystać z pomocy dopłat programu Mieszkanie dla Młodych, należy spełnić kilka wymogów. Po pierwsze – limit wiekowy. Program zakłada wsparcie dofinansowania wkładu własnego lub nawet spłaty części kredytu osób do 35 roku życia. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego z małżonków. Limit wiekowy nie obejmuje osób, które wychowują przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci.

Po drugie, ważnym jest to, aby beneficjent nie był właścicielem mieszkania lub domu. Ta zasada nie dotyczy tylko tych, którzy posiadają ułamkowe części praw, to znaczy prawo do, przykładowo, jednej czwartej mieszkania lub połowy domu. Program MdM nie jest przeznaczony dla osób, które posiadają lub posiadały spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu (w przypadku małżeństw, dotyczy to obu małżonków).

Po trzecie, jak to zrobić? Zacząć należy od teoretycznie najprzyjemniejszej części, a mianowicie, od wyboru naszego wymarzonego mieszkania lub domu. Trzeba sprawdzić oczywiście, czy powierzchnia mieszkania jest zgodna z regulacjami i podlega dopłatom (mieszkanie nie może być większe niż 75 m2, a dom 100 m2, w przypadku posiadania minimum trojga dzieci limity wynoszą odpowiednio 85 m2 i 110 m2). Istotna jest również cena, co pół roku aktualizowana jest lista z limitami cenowymi w konkretnym mieście.

Następnym krokiem jest wizyta w banku, gdzie będziemy starać się o przyznanie kredytu hipotecznego. Ważne jest, aby bank, z usług którego będziemy korzystać, musi mieć podpisaną umowę Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt musi zostać udzielony tylko i wyłącznie na zakup mieszkania lub domu, a jego kwota musi stanowić co najmniej 50 % wartości lokalu lub nieruchomości. Okres kredytowania musi wynosić przynajmniej 15 lat, a jedyną walutą kredytu jest polski złoty.

Istnieje możliwość ubiegania się nie tylko o dofinansowanie wkładu własnego, ale również o częściową spłatę kredytu. Taką możliwość mają osoby, które już korzystają z programu Mieszkanie dla Młodych, ale również posiadają przynajmniej troje niepełnoletnich dzieci lub troje pełnoletnich uczących się (do 25 roku życia). Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie do pół roku od narodzenia się lub przysposobienia trzeciego dziecka. Wysokość subwencji wynosi do 5 % wskaźnika przeciętnych kosztów budowy mieszkań w konkretnej lokalizacji (na dzień złożenia wniosku).

Dofinansowanie w ramach programu przekazywane jest w trojaki sposób: jeśli mieszkanie lub dom jest częścią inwestycji realizowanej przez dewelopera i nie oddanej jeszcze do użytkowania to dofinansowanie zostanie przekazane jako ostatnia transza należności dla dewelopera; jeśli inwestycja realizowana jest na podstawie umowy o budowę lokalu to subwencja będzie przekazana jako ostatnia transza dla spółdzielni mieszkaniowej; jeśli zakup mieszkania lub domu odbywa się z rynku wtórnego, wtedy dofinansowanie przekazywane jest jako ostatnia część spłaty wobec sprzedającego.

Rok 2015 przyniósł duże, pozytywne zmiany w programie (w tym dołączenie do programu dopłat lokali i nieruchomości z rynku wtórnego), co mocno wpłynęło na wzrost zainteresowania programem Mieszkanie dla Młodych. Widać to szczególnie ostatnim kwartale, gdzie każdy z miesięcy przynosił nowe rekordy pod względem ilości złożonych wniosków. Przewiduje się, że rok 2016 też będzie dobrym rokiem dla beneficjentów, choć trzeba się liczyć z tym, że wzrosną nie tylko kwoty wkładu własnego (do 15 %), ale również stopy procentowe kredytów hipotecznych, które obecnie są rekordowo niskie.

Katarzyna Surma, redaktor wgn.pl