Na podstawie art. 6 ust. 3 „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Zapis ten jednak nie  umożliwia ustalenia współwłasności mieszkania. Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MdM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje  ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu "Mieszkanie dla Młodych".