Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane siedmioprocentową stawką VAT-u. Na zwrot podatku VAT może liczyć uprawniona osoba, która dodatkowo załatwi wszystkie formalności. Wymagane jest gromadzenie faktur zakupowych. Kopie dokumentów trzeba złożyć w urzędzie skarbowym, razem z wnioskiem o zwrot podatku. Dodatkowo należy dołączyć ksero pozwolenia na budowę.