Kredytobiorcy złożyli prawie 4 tysiące wniosków we wrześniu,  po 5 tysięcy w październiku i listopadzie. Prawie  30 procent nowo złożonych wniosków dotyczy rynku wtórnego. Kredytobiorcy wykorzystali prawie 535 mln zł z puli 715 mln zł przewidzianych na 2015 rok,  czyli ponad 74% środków. Kwota puli dopłat przeznaczonych na przyszły rok jest o 15 mln zł większa i wynosi 730 mln zł. Środki zostały już zarezerwowane w ponad 30%.