Najważniejsze zmiany dotyczą rynku, na którym można nabyć nieruchomość, jej rodzaju oraz grup, które mogą skorzystać z Programu. Od teraz Program obejmuje: nowo wybudowane mieszkania i domy na rynku pierwotnym, mieszkania i domy na rynku wtórnym, mieszkania i domy powstałe w wyniku adaptacji i przebudowy, dofinansowanie wkładu własnego będzie także dostępne dla członków spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania.

Źródło: materiały prasowe