Skończyły się prace nad modyfikacją programu MDM. Wprowadzone zmiany dotyczą wieku wnioskodawców. W przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci zostaną zniesione warunki dotyczące limitu wieku. Rząd chce  w ten sposób stworzyć wielodzietnym rodzinom możliwość poprawy obecnych warunków mieszkaniowych niezależnie od ich aktualnej sytuacji. MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu.