Na program dopłat MDM zostało przeznaczone na 2014 rok 600 mln złotych.

W chwili obecnej banki zapowiedziały zaprzestanie przyjmowania wniosków na ten rok.

Można natomiast składać wnioski o kredyty z terminem wypłaty dofinansowania na kolejne lata.

Z programu "Mieszkanie dla młodych" mogą skorzystać małżeństwa, single oraz osoby samotnie wychowujące dziecko, którzy nigdy wcześniej nie byli właścicielami nieruchomości mieszkalnej.

W wypadku małżeństw ostatni warunek dotyczy obojga małżonków. Program skierowany jest do osób nie starszych niż 35-letnie.