Obecnie obserwatorzy rynku dostrzegli spadek zainteresowania programem. Mimo to stale jest wiele osób, które chciałyby kupić swoje pierwsze mieszkanie wsparte programem Mieszkanie dla Młodych. Co powinny wiedzieć? Poniżej postaramy się rozwiać najczęstsze wątpliwości.

Wielu kupujących nie wie, w jaki sposób wylicz się kwotę dopłaty, na jaką mogą liczyć w programie. Dofinansowanie wynosi 10 procent kwoty wkładu własnego, lub 15 procent w przypadku osób, które mają dzieci na wychowaniu.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest to, czy dofinansowanie w ramach rządowego programu może zostać potraktowane jako wkład własny, który wymagany jest obecnie w bankach. Wymóg ten wszedł w życie na początku tego roku i nakłada na kredytobiorców obowiązek posiadania co najmniej 5-procentowego wkładu własnego. Co więcej, kwota wkładu własnego będzie stopniowo wzrastała, osiągając w 2017 roku poziom 20 procent. Rząd podkreśla, że założeniem MdM było między innymi to, żeby środki, które kredytobiorca pozyska w ramach programu będą mogły stanowić zastępstwo, lub uzupełnienie wkładu własnego. Program ratuje więc osoby, które marzą o zakupie mieszkania z rynku pierwotnego, jednak nie posiadają odłożonych większych środków finansowych, które mogłyby stanowić pokrycie wkładu własnego.

Jak wiadomo, programem Mieszkanie dla Młodych objęte są nie tylko mieszkania, ale również domy. Czy w sytuacji, gdy chcemy wybudować dom jednorodzinny w systemie gospodarczym, możemy liczyć na wsparcie z programu? W ramach MdM w tej sytuacji możemy starać się o pozyskanie zwrotu części podatku VAT za zakupione przez nas materiały budowlane. Ich pełna lista znajduje się między innymi na stronach Urzędów Skarbowych. Aby jednak otrzymać zwrot części VAT-u, musimy pamiętać o zbieraniu wszystkich faktur, które będziemy musieli przedstawić w urzędzie.


O programie myśli również sporo osób, które w przeszłości dysponowały już własnym mieszkaniem, ale je sprzedały. Na nie jednak nie czeka żadna dobra wiadomość. Założeniem programu Mieszkanie dla Młodych od początku była bowiem pomoc jedynie tym osobom, które nigdy nie miały mieszkania. Jeśli więc w przeszłości byliśmy właścicielem lokalu mieszkalnego, to niestety nie będziemy mogli skorzystać z rządowego wsparcia. Sytuacja ta dotyczy nie tylko singli czy nowych małżeństw. Jeśli w przeszłości, w przypadku małżonków, mieszkanie należało tylko do jednego z nich, to mimo wszystko dyskwalifikuje ich to z programu.

Osoby, które pozytywnie przeszły proces i zakwalifikowały się do programu, zastanawiają się często, w jaki sposób otrzymają dopłatę. Dofinansowanie wkładu własnego dokonywane jest przez instytucję kredytującą w trzech przypadkach. Po pierwsze, po zawarciu przez nabywcę mieszkania umowy o ustanowieniu albo przeniesieniu własności mieszkania. Wówczas pieniądze trafiają na rachunek bankowy kredytobiorcy. Druga sytuacja – dofinansowanie jest wypłacane jako ostatnia część świadczeń pieniężnych osoby kupującej mieszkanie, na rachunek bankowy wskazany w umowie z deweloperem. Ostatnią metodą jest wypłacenie dofinansowania jako ostatniej części świadczenia pieniężnego osoby kupującej mieszkanie, bezpośrednio na rachunek bankowy osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach działalności gospodarczej. Musi to być ten sam rachunek, na które przekazane zostały środki finansowe z tytułu udzielonego przez bank kredytu.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje rozwieją wątpliwości osób, które są zainteresowanie zakupem mieszkania przy wsparciu rządowego programu Mieszkanie dla Młodych.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN