Program Mieszkanie dla Młodych wszedł w życie 1 stycznie 2014 roku. Projekt jest niejako kontynuacją realizowanego w latach 2007-2012 programu Rodzina na Swoim. Głównym założeniem programu jest pomoc w nabyciu pierwszej nieruchomości małżeństwom oraz singlom. Wysokość rządowych dopłat zależna jest nie tylko od lokalizacji nieruchomości, rodzaju obiektu, metrażu, ale od takich czynników jak np. liczba dzieci czy stan cywilny. Choć program nie jest rozwiązaniem idealnym może stać się realnym wsparciem dla młodych ludzi chcących kupić/wybudować własną nieruchomość. Skorzystanie z tej formy pomocy jest uwarunkowane spełnieniem szeregu kryteriów określonych w ustawie.

Co ważne, uzyskane dofinansowanie, już po otrzymani dopłaty, można utracić. Jednym z podstawowy warunków jest, aby osoby ubiegające się o dofinansowanie MdM do dnia podpisania ustanowienia / przeniesienia własności nieruchomości nie były właścicielami ani współwłaścicielami lokalu mieszkaniowego lub budynku jednorodzinnego. W przypadku małżeństw obydwoje małżonków nie może posiadać praw do nieruchomości.

Program w obecnym kształcie umożliwia ludziom młodym (do 35 roku życia choć ustawa precyzuje odstępstwa od tego warunku) otrzymanie dopłaty do nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego oraz na budowę lub zakup domu. Na wyższe dopłaty mogą liczyć osoby z dziećmi. W programie bierze udział czternaście banków, dzięki czemu łatwiej znaleźć najkorzystniejszą ofertę kredytową. W programie mogą brać udział osoby, które zdecydują się na kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Minimalny okres wymagany przez ustawodawcę to 15 lat. Beneficjent musi także wziąć kredyt, który będzie finansował przynajmniej 50% wartości nieruchomości.

Nie można jednoznacznie określić ile dokładnie wynoszą dopłaty, ponieważ ich wysokość zależy od samego beneficjenta i wybranej przez niego nieruchomości. Jednak zazwyczaj najniższe dopłaty oscylują w granicach kilkunastu tysięcy złotych, natomiast nierzadko są to kwoty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Beneficjenci biorący udział w programie mogą liczyć na dopłaty wysokości od 10% do max. 30%.

Wysokość dopłat MdM liczona jest według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Wartość nieruchomości wyliczona jest na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy m2. Wysokość wskaźnika dla określonego województwa i miasta wojewódzkiego podawana jest przez wojewodę raz na pół roku.

Ustawa o MdM określa także jaki metraż powinna mieć nabywana nieruchomość. Wpływ na powierzchnię ma nie tylko rodzaj nieruchomości, ale również profil beneficjenta. W przypadku osób i związków bezdzietnych oraz osób i związków z dwójką dzieci metraż wynosi: 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego. Związki oraz osoby samotne z co najmniej trójką dzieci mają metraże o 10 m2 większe dla każdego rodzaju nieruchomości.

źródło: mdmprogram.com