Filar rynkowy pakietu Mieszkanie Plus umożliwia osobom o umiarkowanych dochodach najem mieszkania lub najem z możliwością dojścia do własności mieszkania. Filar ten przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej i możliwości ubiegania się o mieszkanie socjalne/komunalne, lecz posiadają zdolność regularnego opłacania czynszu. Czynsze są naliczane według stawki rynkowej.

Filar społeczny pakietu Mieszkanie Plus jest segmentem budownictwa mieszkaniowego zaspokajającym potrzeby mieszkaniowe osób średnio i najniżej zarabiających. Mieszkania powstają z udziałem środków budżetu państwa, użytkowane są w formule najmu, a czynsz w nich jest limitowany ustawowo (mieszkania w TBS), albo ustalany przez władze samorządowe (budownictwo gminne). Uzyskanie najmu wiąże się ze spełnieniem określonych warunków.  Niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz niski dochód gospodarstwa domowego przypadający na członka rodziny. Dodatkowo z reguły gminy ustalają kryteria pierwszeństwa dla osób ubiegających się o najem (np. dla rodzin wielodzietnych). W tym zakresie przewidziane są dwa programy wsparcia realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego: program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego.

Celem Narodowego Programu Mieszkaniowego jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych (do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć poziom 435 mieszkań na 1000 osób).

Kto może zostać najemcą? Studenci, rodziny, osoby starsze. Każdy obywatel spełniający dwa najważniejsze kryteria, wskazane w programie Mieszkanie Plus.

Jakie są najważniejsze kryteria? Brak prawa własności/współwłasności do mieszkania czy domu, brak prawa do lokalu spółdzielczego oraz zdolność czynszowa.

Jaka jest wysokość czynszu? Nie ma jednej stawki czynszu. Ważnym czynnikiem jest rodzaj mieszkania, wysokość nakładów, lokalizacja i standard wykończenia.

Czy program przewiduje wsparcie osób starszych? Tak, Program Mieszkanie + powstał również dla osób starszych, które mogą ubiegać się o wsparcie w wynajmie mieszkania oraz dopłaty.

Czy mieszkania są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych? Zależy to od projektu zabudowań – w każdym mieście realizowane są one z inną firmą, według innego projektu.

Jakie dokumenty należy złożyć? Wszystkie wnioski i niezbędne dokumenty można znaleźć w odpowiednim Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony www urzędu.

Gdzie powstają mieszkania? Mieszkania powstają w miastach i miasteczkach, które potrzebują wsparcia. Do ich potrzeb dopasowane są wszelkie projekty.

Jaka jest lokalizacja mieszkań? Mieszkania powstają w miejscach z dogodnym dostępem do komunikacji zbiorowej, szkół, przedszkoli, placówek ochrony zdrowia.

Jakie czynniki wpływają bezpośrednio na wysokość czynszu? rodzaj mieszkania, wysokość nakładów inwestycyjnych, lokalizacja mieszkań, standard wykończenia, formy najmu. Czynsz będzie niższy dla osoby, która jest zainteresowana najmem mieszkania, a wyższy w przypadku umowy najmu z dojściem do własności. W tym drugim przypadku w czynszu zawarta jest również rata wykupu mieszkania. We wszystkich przypadkach do stawki czynszu należy doliczyć opłatę eksploatacyjną lokalu oraz opłatę za media – według licznika. O wysokości czynszu mogą współdecydować również samorządy w oparciu o lokalną politykę rozwoju gminy. Co ważne, od stycznia 2019 roku najemcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus mogą wystąpić o dopłatę do czynszu, co pozwoli im istotnie obniżyć wysokość ponoszonych obciążeń z tytułu najmu mieszkań.

Jak starać się o dopłaty? Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dopłaty jest zawarcie umowy najmu bądź umowy z dojściem do własności. Upewnij się, że inwestycja, w której planujesz wynająć mieszkanie, jest objęta programem Mieszkanie na Start. Taką informację uzyskasz w urzędzie gminy bądź na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak długo można korzystać z dopłat? Dopłaty przysługują najemcy przez 15 lat, ale co roku podlegają weryfikacji. To oznacza, że co roku odpowiedni urząd sprawdza, czy osoba korzystająca z mieszkania i dopłat spełnia określone w ustawie warunki.

Czy jest określony dochód, którego przekroczenie odbiera prawo do otrzymywania dopłat? W programie dopłat limity dochodowe zostały ustalone w oparciu o szczegółowe analizy ekonomiczne. Uwzględniono możliwość wynajmu mieszkania (także z opcją dojścia do własności) o standardowej powierzchni. Z założenia wydatki na mieszkanie nie powinny przekraczać 40 proc. ogólnych wydatków gospodarstwa domowego.

Jak długo może trwać przejmowanie mieszkania na własność? Dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres od 15 do 30 lat. Najemcy, którzy zdecydują się na tę opcję, mogą się również ubiegać o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start.

Jakie dwa kryteria są niezbędne, by wziąć udział w programie Mieszkanie Plus? Najemcy mieszkań powinni spełniać dwa kryteria: nie posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości oraz mieć możliwość terminowego opłacania czynszu. O szczegółowych kryteriach decydują samorządy.

Jak powstaje Mieszkanie Plus? Realizacja programu Mieszkanie Plus składa się z kilku etapów. Dwa lata trwa analiza działek pod kątem prawnym, podatkowym, geologicznym, architektonicznym, sozologicznym (czy grunt przeznaczony pod inwestycję nie jest np. skażony), a następnie projektowanie nieruchomości.  Kolejne lata, w zależności od skali inwestycji, zajmuje proces budowlany. Cały proces inwestycyjny trwa od 4 do 6 lat. Realizacja inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus rozpoczyna się zatem dużo wcześniej niż wbicie pierwszej łopaty.

Jak finansowane są projekty mieszkaniowe? Projekty mieszkaniowe są finansowane ze środków funduszy inwestycyjnych, których aktywami zarządza PFR Nieruchomości S.A. (PFRN). Realizacja inwestycji odbywa się we  współpracy z samorządami oraz inwestorami prywatnymi i podmiotami Skarbu Państwa. Do końca 2019 roku wartość przygotowywanych przez PFRN projektów mieszkaniowych przekroczyła 20 mld zł.

Co zrobić, by wziąć udział w programie Mieszkanie Plus jako przedsiębiorca? Aby dana inwestycja mieszkaniowa była objęta programem dopłat do czynszu, inwestor musi podpisać umowę z gminą. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie.

 

źródło: mieszkanieplus.gov.pl