W ramach inwestycji powstaną dwa budynki oferujące 160 mieszkań i 10 lokali użytkowych. Nieruchomości zostaną wybudowane przy ulicy Pabianickiej. Jednak zanim ekipa budowlana rozpocznie budowę miasto musi rozpocząć budowę infrastruktury drogowej wokół osiedla.

„Zaoferowaliśmy tę działkę, bo obszar, w którym jest położona wymaga rewitalizacji i powstania nowej tkanki miejskiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu budowę kilku budynków w taki sposób, aby tworzyły funkcjonalną całość z usługowym charakterem pozostałych budynków. Całość obszaru otwiera perspektywę ulicy Piotrkowskiej od strony południowej i powinna podnieść walory architektoniczne i przestrzenne tego miejsca” – informuje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

Część kapitałową programu Mieszkanie Plus realizuje spółka PFR Nieruchomości, która poinformowała, że ma już zapewnione środki finansowanie na realizację inwestycji. Jednak rozpoczęcie tej inwestycji uwarunkowane jest realizacją układu drogowego, który przewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wymagają tego przepisy dotyczące drogi pożarowej oraz możliwość dojazdu do lokali użytkowych. Pojawiły się informacje, że Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ogłosił już przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę układu dróg w kwartale Pabianicka – Wólczańska – Skargi.

„Program budownictwa dostępnego na warunkach preferencyjnych jest ważny bez względu na to kiedy powstaje i kto go promuje. Wcześniejsze inicjatywy takie jak: Rodzina na Swoim, czy Mieszkanie dla Młodych cieszyły się dużym powodzeniem, co świadczy o potrzebie wsparcia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, szczególnie ludzi młodych. Byłoby to niezrozumiałe przez naszych mieszkańców, gdybyśmy nie skorzystali z możliwości finansowania budowy mieszkań jaką oferuje PFR Nieruchomości” – dodaje Hanna Zdanowska.

Władze miasta określiły już kryteria naboru przyszłych najemców „Zależy nam na preferencyjnym czynszu i transparentnych zasadach przydziału mieszkań, z uwzględnieniem takich grup jak: młodzi, startujący w życie ludzie, seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Nie zapominamy również o rodzinach wielodzietnych, dla których położenie budynku w bezpośredni sąsiedztwie parku ma swoje znaczenie. Będziemy rzecznikami tych grup przyszłych mieszańców” – uzupełnia prezydent Zdanowska.