Z planów wynika, że w Katowicach łącznie powstanie około tysiąca nowych mieszkań. Na podstawie umowy podpisanej 7 lipca 2018 roku przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i BGK Nieruchomości przy ulicy Korczaka w Katowicach powstanie kolejnych 500 mieszkań. Wcześniej zapadła decyzja o budowie tańch mieszkań pod wynajem na działce działka przy ul. Górniczego Dorobku w katowickim Nikiszowcu. Plan zagospodarowania działki jest przedmiotem konkursu ogłoszonego przez BGK Nieruchomości na Modelowy dom.

Działka przy ul. Korczaka znajduje się w dzielnicy Dąbrówka w pobliżu osiedla Zimowego. Jej zagospodarowanie jest przedmiotem II etapu konkursu na dom modelowy, ogłoszonego przez BGK Nieruchomości. W ramach I etapu konkursu swoje pomysły na dom modelowy zaprezentowało 75 pracowni architektonicznych z całej Polski. 12 zespołów zakwalifikowanych do kolejnego etapu pracuje teraz nad szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi dla katowickiej inwestycji

„Po raz kolejny Katowice są w awangardzie prac nad programem Mieszkanie Plus. W październiku ub.r. podpisaliśmy pierwszy list intencyjny, dziś przygotowujemy się wspólnie z lokalnymi władzami do budowy około tysiąca mieszkań. Cieszę się, że właśnie w Katowicach mają szansę powstać pierwsze budynki realizowane w oparciu o projekt domu modelowego programu Mieszkanie Plus. Wierzę, że nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, jakie zastosujemy, zaowocują estetyczną i funkcjonalną przestrzenią i stosunkowo niskimi kosztami budowy. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę celową – utworzoną przez fundusz, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości – oraz Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS). KTBS obejmie udziały w zamian za aport terenu inwestycyjnego, który wcześniej otrzyma od miasta Katowice – właściciela terenu”- komentuje Bartłomiej Pawlak, członek zarządu BGK Nieruchomości