Osiedle powstało w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus i zostało zaprojektowane przez dwa biura projektowe: AMC Andrzej Chołdzyński i 22Architekci. „Nowe Jeziorki” powstanie na działce o powierzchni prawie 15 hektarów znajdującej się tuż przy granicy Warszawy i Lesznowoli. Planowana jest tam budowa 2,7 tysięcy mieszkań. Projekt został wyróżniony za realizowanie idei zrównoważonego budownictwa poprzez szereg rozwiązań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Osiedle, z założenia na być bardziej przyjazne mieszkańcom niż samochodom, planuje się niski współczynnik miejsc postojowych (pół miejsca na mieszkanie). Na „zaoszczędzonej” przestrzeni powstaną „ płuca osiedla”, czyli park centralny, skwery, wewnętrzne ogródki działkowe oraz bulwar kolejowy. Ważnym elementem projektu jest stworzenie zintegrowanego ekosystemu miejskiego, który będzie w sobie łączył innowacyjne rozwiązania hydrologiczne, przygotowanie terenów zieleni, dróg wewnętrznych i rzeźbę terenu. Istotne jest również zagospodarowanie wód deszczowych poprzez niecki bioretencyjne, użytkowanie wody szarej z dachów budynków w toaletach oraz do podlewania wewnętrznych ogródków. Obiekt będzie w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osiedle będzie wyposażone w technologie „smart city”. Zainstalowany zostanie system zdalnego monitorowania i administrowania budynkami, czujniki przy przejściach dla pieszych informujące samochody o zbliżających się pieszych, reduktory mocy ‘save box’ dla terenów publicznych i części wspólnych w budynkach, monitorowanie produkcji odpadów i recykling.