Różnice w programach „Mieszkanie dla Młodych” i „Mieszkanie plus” są dość widoczne. Wiele osób nie zdążyło się jednak jeszcze zaznajomić z warunkami nowego programu. Poniżej prezentujemy Państwu, jakie są między nimi różnice.

Przede wszystkim program „Mieszkanie dla Młodych” skierowany jest do osób, które planują zakupić swoje pierwsze mieszkania przy wsparciu kredytu hipotecznego. Program „Mieszkanie Plus” natomiast to program, z którego będą mogły skorzystać osoby chcące wynająć mieszkanie. Dodatkowym plusem jest fakt, że wynajmując mieszkanie automatycznie oszczędzamy pieniądze na jego późniejsze wykupienie na własność.

O ile w przypadku programu „Mieszkanie dla Młodych” nie było ustalone żadne kryterium dochodowe, o tyle w programie „Mieszkanie Plus” już się ono pojawi. Nie będzie ono jednak ostatecznym wyznacznikiem, a jedynie będzie stanowiło pomoc przy ustalaniu kolejności, w jakiej wnioskodawcą ma być przydzielana pomoc.

Duże kontrowersje w programie „Mieszkanie dla Młodych” budzi fakt, że obowiązuje kryterium wiekowe. Z dofinansowania w ramach programu mogą skorzystać osoby w wieku do 35 lat (osoby samotne – do 35 lat, małżeństwa – młodszy małżonek musi mieć do 35 lat). Przy programie „Mieszkanie Plus” wiek nie będzie już budził kontrowersji, ponieważ rząd nie planuje wprowadzania ograniczenia wiekowego.

Z programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać jedynie osoby, które nigdy wcześniej nie były właścicielami nieruchomości mieszkalnych. We wrześniu 2015 roku warunek ten został zniesiony, jednak odstępstwo objęło wyłącznie rodziny wielodzietne. W programie „Mieszkanie Plus” nie ma już takiego ograniczenia. Jeśli beneficjent programu będzie już posiadał mieszkanie lub inną nieruchomość, to będzie mógł odkładać środki na jego remont. Pieniądze mogą być też odkładane na budowę domu od podstaw.

Co jeszcze różni oba programy? Osoby, które biorą udział w programie „Mieszkanie dla Młodych” mogą starać się o uzyskanie kredytu z dofinansowaniem od rządu. Natomiast beneficjenci programu „Mieszkanie Plus” otrzymają od rządu inne narzędzie – Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. Na Funduszu gromadzone są grunty należące do skarbu państwa. Ze środków zgromadzonych na Funduszu (oraz na zgromadzonych gruntach) państwo będzie budowało mieszkania na wynajem. Jeśli upłynie określona ilość czasu, najemca takiego mieszkania będzie mógł starać się o wykupienie go na własność.

Program „Mieszkanie Plus” ma całkowicie zastąpić funkcjonujący obecnie program „Mieszkanie dla Młodych”. Co za tym idzie, beneficjenci rządowego programu wsparcia nie będą mogli kupić już mieszkania na kredyt z dofinansowaniem. Los uśmiechnie się natomiast do osób, które niskim kosztem będą chciały wynajmować mieszkanie, a w przyszłości uzyskać możliwość jego wykupienia.

„Mieszkanie dla Młodych” zakończy się w 2018 roku. Wraz z wygaszaniem tego programu na rynku pojawi się „Mieszkanie Plus”. Termin obowiązywania przyszłego, nowego programu nie jest jeszcze znany. Rząd zapowiedział bowiem, że w sytuacji, gdy program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, nie wyklucza jego długofalowego przedłużania.

Osoby, którym zależy na zakupie tańszego mieszkania na własność, powinny się zatem pośpieszyć ze swoją decyzją. Program „Mieszkanie dla Młodych” nie wróci już bowiem na rynek, a zatem z momentem jego wygaśnięcia przepadnie możliwość zakupienia mieszkania z dopłatą do kredytu hipotecznego.

 

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN