W resorcie finansów utworzono stanowisko głównego ekonomisty i stanowisko to  powierzono Ludwikowi Koteckiemu.

Ludwik Kotecki jest radcą generalnym w Ministerstwie Finansów i w dalszym ciągu zachowa to stanowisko. Wcześniej był wiceministrem finansów

Główny ekonomista będzie dostarczał ministrowi finansów, kierownictwu resortu oraz pełnomocnikowi rządu ds. wprowadzenia euro wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych m.in. do podejmowania decyzji dotyczących sposobu realizacji polityki budżetowej czy koordynacji polityki ekonomicznej i finansowej Unii Europejskiej.