Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wprowadza konieczność posiadania podstawowego rachunku płaniczego. Ma on być dostępny dla osób, które nie posiadają innych rachunków. Dotyczy to zarówno banków spółdzielczych jak i komercyjnych. Instytucje finansowe będą musiały umożliwić korzystanie z podstawowych usług. Co więcej, udostępnienie tych usług ma się odbywać za symboliczną opłatę, lub wręcz nieodpłatnie.