W II kwartale br. Tower Investments wypracowała w sumie ponad 3 mln zł zysku netto. Wynik ten jest rekordowy w historii spółki. Dobry wynik finansowy uważany jest za efekt zakończenia projektów, których początki sięgają ostatnich dwóch lat. 
Jeszcze w 2016 roku spółka ma zamiar podpisać kilka nowych umów, dla których realizacji będzie potrzebowała dodatkowych środków. Spółka planuje w związku z tym emisję obligacji.