Warto zacząć od określenia, czym, właściwie są księgi wieczyste. Otóż jest to publiczny rejestr, który prezentuje stan prawny dla konkretnej nieruchomości. Zapisy w księgach jasno określają, komu (oraz jakie) prawa przysługują do całej nieruchomości, lub danej jej części.

W 2003 roku rozpoczęła się informatyzacja ksiąg wieczystych. Z kolei wszystkie nowe księgi wieczyste, zakładane po tym roku, zakładane były od razu w formie elektronicznej, i w taki też sposób prowadzone. Z końcem II kwartału 2010 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło publiczny system dostępowy, umożliwiający zapoznanie się z księgami wieczystymi drogą online, bez wychodzenia z domu.

To rozwiązanie znacznie uprościło i przyśpieszyło proces weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

W jaki zatem sposób można założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego mieszkania własnościowego? W pierwszej kolejności należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Wydział Ksiąg Wieczystych) odpowiedni wniosek. Formularz, na którym należy dokonać zgłoszenia, znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Rejonowego, do którego chcemy złożyć dokument. Do niniejszego wniosku musimy ponadto dołączyć kilka niezbędnych dokumentów.

Pierwszym z nich będzie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej. Każda spółdzielnia posiada informacje na temat oznaczenia lokalu, jego parametrów (takich jak metraż, liczba pokoi czy piętro, na którym się znajduje) oraz oczywiście adres. Te dane wymagane są jako załącznik do wniosku. Spółdzielnia musi wystawić potwierdzenie nabycia prawa do mieszkania.

W przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o wystawienie takiego dokumentu jest w związku małżeńskim, a przydział mieszkania nastąpił w trakcie trwania tego związku małżeńskiego, wymagany będzie akt małżeństwa.

Wszystkie dokumenty, które chcemy dołączyć do wniosku jako załączniki, muszą być oryginalne. Dopuszczalne jest dołączenie kopii (kser dokumentów), jednak muszą one zostać potwierdzone notarialnie.

Kiedy wszystkie dokumenty mamy już skompletowane, a wniosek wypełniony, pozostaje stanąć w urzędowej kolejce. Tutaj czeka na nas opłata sądowa. Założenie księgi wieczystej to koszt równowartości 60 złotych. Niestety, w przypadku pierwszego, założycielskiego wpisu, czeka nas dużo wyższa opłata – 200 złotych.

Jak wspomniałam na wstępie, księgi wieczyste mogą być prowadzone zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej. Aby sprawdzić konkretną księgę wieczystą drogą Internetową, wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i wpisać numer księgi, która nas interesuje. Należy przy tym pamiętać, że skorzystanie z takiej informacji jest odpłatne. Za dostęp do zwykłego odpisu księgi wieczystej zapłacimy 30 złotych, natomiast odpis zupełny (pełny) kosztuje 60 złotych.

Fakt, że nieruchomość posiada księgę wieczystą, pozwala nie tylko na szybkie sprawdzenie stanu prawnego mieszkania czy domu. Taka nieruchomość znacznie szybciej znajdzie również nabywcę, ponieważ kupujący będzie się czuł bezpiecznie wiedząc, czy na nieruchomości nie ciąży np. hipoteka, lub inne zobowiązanie.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN