Niektóre świadczenia alimentacyjne trzeba rozliczyć i opodatkować. Część z nich jest jednak zwolniona z opodatkowania.
Opodatkowaniu nie podlegają alimenty wypłacane na rzecz dzieci, które nie ukoczyły jeszcz2 5 roku życia (a także na dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną, bez względu na ich wiek). Od opodatkowania zwolnione są też alimenty wypłacane na rzecz innych osób, które przyznane zostały na podstawie wyroku sądu albo ugody sądowej. Ich kwota nie może jednak przekraczać 700 złotych miesięcznie.