Sejm poparł połączone dwa projekty na temat usług płatnicznych: darmowe rachunki płatnicze oraz nowe procedury nadzorcze nad systemem płatności elektronicznych. Dzięki nowej ustawie będziemy mogli posiadać darmowy rachunek płatniczy z takimi funkcjami jak wpłata i wypłata, polecenie przelewu bądź polecenie zapłaty. Ponadto łatwiejsze będzie przenoszenie rachunków płatniczncyh między dostawcami. Wprowadzone zmiany wynikają z dyrektyw unijnych.