Nad projektem takiego rozwiązania pracuje obecnie m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W planach jest zastąpienie kilku drobnych podatków jedną opłatą. Przedsiębiorca, którego firma uzyskiwałaby roczne obroty w kwocie nie przekraczającej 30 tysięcy złotych, mieliby zapłacić podatek w wysokości 15 procent. Środki te pokrywałyby w całości zobowiązania względem składek na ubezpieczenia, PIT oraz VAT.