Firma TNS Polska przeprowadziła badanie wsród Polaków. Badani byli pytani o to, czy są za, czy przeciwko przyjęciu waluty Euro w Polsce.
Okazuje się, że większa jest liczba przeciwników euro. Na "nie" było aż 55 procent ankietowanych. Jedynie 12 procent ankietowanych było "za" przyjęciem euro. Natomiast 23 procent ankietowanych osób nie potrafiło określić, czy przyjęcie przez Polskę euro będzie korzystne, czy też nie.