Wyniki badań zaskakują. Zaledwie 24 procent Polaków uważa, że ich wiedza na temat finansów jest dobra. Słabo oceniło swoją wiedzę 19 procent badanych. 2 procent Polaków uznało, że ich wiedza jest praktycznie żadna. Natomiast 47 procent ankietowanych sądzi, że ich wiedza na temat finansów jest na poziomie średnim.