Jak wynika z danych zgromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej, w pierwszym kwartale 2016 roku banki obsługiwały 6,2 mln kart kredytowych. Aktywnie używanych jest jednak nieznaczna większość z nich, gdyż zaledwie 3,7 miliona kart. Jak pokazują statystyki, do marca 2016 roku liczba używanych kart kredytowych wzrosła o około 3,5 tysiąca, w porównaniu do grudnia 2015 roku. Wynika z tego, że Polacy coraz chętniej wracają do ich używania.