BIK a BIG? To nie to samo. Potwierdzeniem na to, że zwroty te są często błędnie stosowane jest fakt, że nawet samo Biuro Informacji kredytowej (czyli BIK) informuje na swojej oficjalnej stronie Internetowej o różnicach i stara się wyjaśnić, w jaki sposób odróżnić od siebie te dwa skróty.
Wbrew pozorom, pomimo że skróty są do siebie bardzo podobne, o tyle oba rodzaje Biur działają na zupełnie odmiennych zasadach. Na czym więc polega ta różnica? O tym poniżej.

Przede wszystkim zacznijmy od tego, czym jest BIK a czym BIG.
BIK to inaczej Biuro Informacji Kredytowej, natomiast BIG – Biuro Informacji Gospodarczej.
Oba biura działają na odmiennych zasadach i podlegają pod inne regulacje prawne.
Biuro Informacji kredytowej podlega pod Prawo Bankowe. Funkcjonowanie Biura Informacji Gospodarczej jest natomiast regulowane przez Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W naszym kraju działają w sumie trzy Biura Informacji Gospodarczej. Są to: BIG InfoMonitor S.A., Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. oraz Krajowy Rejestr Długów – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Różni są również Akcjonariusze powyższych biur.
w przypadku Biura Informacji Kredytowej (BIK) akcjonariuszami są Związek Banków Polskich oraz 12 zrzeszonych banków. Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) natomiast ma nieco innych akcjonariuszy. W przypadku BIG InfoMonitor S.A. akcjonariuszami są: Biuro informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Akcjonariuszami Rejestru Długów ERIF BIG S.A. jest Grupa Kapitałowa KRUK S.A. Jeśli natomiast chodzi o Krajowy Rejestr Długów – Biuro Informacji Gospodarczej S.A., to jego akcjonariuszem jest Kaczmarski Incasso.

Kluczową kwestią jest to, kto przekazuje do tych biur informacje. W przypadku BIK informacje przekazywane są bezpośrednio przez banki oraz inne instytucje finansowe, na przykład SKOK-i. Możliwość taką mają jedynie te instytucje finansowe, które są w sposób ustawowy upoważnione do udzielania kredytów i pożyczek.
Biura Informacji Gospodarczej (BIG) natomiast pozyskują informacje od banków, SKOK-ów, Towarzystw Ubezpieczeniowych, operatorów usług telekomunikacyjnych i TV, dostawców energii, gmin itp.

Z informacji zgromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej mogą korzystać banki i SKOK-i (oraz pozostałe upoważnione instytucje finansowe), które zawarły z BIK umowę i przekazują do Biura informacji Kredytowej informacje o historii spłacania zobowiązań przez swoich klientów. Jeśli natomiast chodzi o BIG, to z informacji zgromadzonych w tych Biurach mogą korzystać konsumenci, przedsiębiorcy i inne instytucje, które zawarły umowy z BIG.

Kolejną kluczową kwestią jest sposób przetwarzania danych. W przypadku BIK dane klienta przetwarzane są przez okres 5 lat, o ile spełnione są dwa warunki. Pierwszym jest brak spłaty zobowiązania przekraczający 60 dni, zaś drugim – poinformowanie klienta przez daną instytucję finansową, że jego dane mogą być przetwarzane (bez uzyskania jego zgody), o ile upłynęło co najmniej 30 dni.
BIG działa zupełnie inaczej. Może on przetwarzać dane, jeśli brakuje danych historycznych, lub na wyraźne żądanie przedsiębiorcy – BIG dokonuje aktualizacji lub usunięcia posiadanych przez siebie informacji w terminie 7 dni.

Jak widać na podstawie powyższego, różnice pomiędzy Biurem Informacji kredytowej (BIK) a Biurami Informacji Gospodarczych (BIG) są bardzo wyraźne.

 

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN