Największy dług mają mieszkańcy województwa mazowieckiego, który wynosi obecnie 35 mln zł. Mieszkańcy Warszawy mają w tym największy udział, bo kwota za nieopłacone rachunki czynszowe wynosi aż 29 mln złotych. Drugim miastem w kolejności największego długu jest Elbląg, gdzie długi przekraczają 21,2 mln zł. Rekordzistą wśród osób prywatnych jest osoba z długiem wynoszącym 928 tys. zł. a wśród firm na podium stoi firma z długiem 3,7 mln zł.