Łączna kwota transakcji opiewa na 110 milionów złotych. Na kwotę tę składa się cena sprzedaż udziałów, która wynosi 68milionów złotych. Pozostała kwota, tj. 42 miliony złotych, to cena cesji wierzystelności z tyt. pożyczek.
Płatność ma być rozłożona na 3 części. Pierwsza, płatna do dnia 31 sierpnia 2016 r., opiewać będzie na kwotę rzędu 50 milionów złotych. Kolejne będą wynosić 25 mil złotych i 35 mln złotych.