Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma za zadanie uniemożliwiać firmom opodatkowania. Jest to projekt rządowy, nowela Ordynacji Podatkowej. Projekt ten został przyjęty przez rząd w połowie marca br.
Zdaniem wiceprzewodniczącego KRDP problemem nie jest źle sformułowane prawo polskie, lecz niewłaściwe egzekwowanie należnych podatków. W efekcie wprowadzenie w życie nowej klauzuli może nie przyczynić się do znaczącego powiększenia wpływów do budżetu państwa.