Wyniki SERGO są bardzo zadowalające na poziomie operacyjnym. Jest to efekt korzystnej struktury popytu na rynku najmu oraz aktywnego zarządzania portfelem. W sumie w pierwszym półroczu 2016 roku wartość przychodów z nowych umów najmu wzrosła o 43 procent do 21,5 miliona funtów.
Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 6,5 procent do 9,8 pensa.