W planach jest nie tylko podwyżka wynagrodzenia dla prezydenta i premier. Na wzrost pensji liczą również m.in. ministrzy, wiceministrzy i posłowie. W planach jest również przyznanie wynagrodzenia pierwszej damie. MIałaby ona otrzymywać 55 procent pensji męża. W jej przypadku wprowadzenie wynagrodzenia wiązałoby sie z wprowadzeniem zakazu podejmowania przez nią działalności o celu zarobkowym.
Projekt trafił już do Sejmu.