Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło powiedział, że bank oraz cała grupa kapitałowa wypracowały bardzo dobre wyniki finansowe, osiągając po III kwartale 2010 zyski netto na poziomie 2,469 miliarda zł oraz 2,349 miliarda zł. Jest to wzrost o 33,3 % i 31,3 % rok do roku. Natomiast aktywa Grupy PKO Banku Polskiego na koniec września br. wyniosły 166,9 miliarda zł, co oznacza wzrost o13,8 % r/r. Suma aktywów PKO BP wyniosła za ten okres 164,2 miliarda zł, tj. wzrosła o 14,4 %.