Stopa referencyjna NBP wynosi nadal 3,5%, stopa lombardowa 5%, depozytowa 2%, redyskonta weksli 3,75%, a dyskonta weksli 4%. Podwyższeniu ulega jedynie stopa bankowej rezerwy obowiązkowej z 3% do 3,5%.