Stopa referencyjna NBP wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., redyskontowa weksli 3,75 proc., a dyskontowa weksli 4,00 proc.