Wg informacji firmy Analizy Online zajmującej się monitoringiem rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, oszczędności gospodarstw domowych w Polsce na koniec II kwartału 2010 wyniosły 844,6 mld złotych, co oznacza wzrost o 8,7% kw/kw. Jednak w ujęciu walutowym wartość oszczędności spadła do 203,7 mld euro, ze względu na osłabienie złotego. Największy wpływ na wzrost oszczędności miały tradycyjnie depozyty złotowe i walutowe, których wartość wyniosła 403,6 mld złotych, tj. o 2% więcej kw/kw. Aktywa funduszy emerytalnych wzrosły o niespełna 0,8%, osiągając na koniec półrocza wartość 193,6 mld zł. Natomiast negatywny wpływ na poziom oszczędności w II kwartale miały akcje spółek publicznych, zła koniunktura na rynku akcji funduszy inwestycyjnych oraz w segmencie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

 

Źródło: bankier.pl