Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego podjął decyzję o sprawdzeniu kondycji europejskich banków i ich wytrzymałości w przypadku pogorszenia się koniunktury, m.in. odporności na niewypłacalność Grecji. Badanie, tzw. stress-test, ma na celu uwiarygodnienie zaufania inwestorów do europejskich banków i obejmie 91 grup bankowych z 16 krajów, w tym: Allied Irish Bank, właściciela BZ WBK, oraz Commerzbank, właściciela BRE Banku. Właściciel Pekao, włoska grupa UniCredit przeszła testy pozytywnie wraz z innymi czterema włoskimi bankami. Z polskich banków stress-testy przejdzie jedynie PKO BP. Marek Belka, prezesa NBP powiedział, że nie obawia się o pozytywny wynik badania.