Ulga na internet dotyczy  osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z tej możliwości. Od dochodu odlicza się faktyczne wydatki z tytułu dostępu do internetu. Wydatki nie mogą przekraczać 760 zł w danym roku. Nadwyżki ponad tę kwotę nie można uwzględnić w kolejnym roku. Wydatki na dostęp do internetu można odliczać  wyłącznie przez dwa kolejne  lata podatkowe.