W Polsce ma  powstać minimum 1500 ośrodków nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc skierowana jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Z pomocy mogą skorzystać osoby do 26 oraz powyżej 65 roku życia. Pomoc będzie polegała na przedstawieniu istoty problemu oraz możliwości jego rozwiązania. Pomoc nie będzie obejmowała pism do sądu.