W kwietniu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że BTE jest niezgodny z Konstytucją, a więc i zasadą równego traktowania. We wrześniu tego samego roku Sejm znowelizował prawo bankowe. Wówczas to BTE przestał istnieć.
Banki straciły tym samym możliwość wszczynania egzekucji komorniczych w sytuacji, kiedy kredytobiorca przestał wywiązywać się z umowy. Od sierpnia 2016 r. kredytobiorcy tacy będa mieli prawo do rozstrzygania sprawy na drodze sądowej.