Od  2016 roku podatek od nieruchomości będzie wyższy dla mieszkańców domów wielorodzinnych, ponieważ będzie on naliczany od całej powierzchni wspólnej, a nie tylko od części tej powierzchni. Według szacunków, podwyżki w starych kamienicach, gdzie części wspólne mają bardzo często duże powierzchnie mogą wzrosnąć o 100 procent.