Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przed przedsiębiorców wzrosły o ponad 20 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Obliczane są na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowe stawki obowiązują od 2016 roku i dotyczą firm,  które działają  na rynku dłużej niż 2 lata.