Wysokość kar uzależniona jest od poziomu płacy minimalnej. Kara dla auta osobowego to dwukrotność wynagrodzenia  minimalnego w danym roku, natomiast dla ciężarówek - trzykrotność. Przy braku ważnego ubezpieczenia  tylko przez kilka dni sankcja jest   niższa. Jeśli przerwa nie przekracza 3 dni  - wynosi ona  20 procent.