Zaproponowany przez Prezydenta wiek emerytalny ma przedstawiać się następująco: kobiety mają pracować do 60 lat,m natomiast mężczyźni do 65 lat. Przyjęcie ustawy wpłynie z cała pewnością na finanse państwa. Eksperci szacują, że koszt obniżenia wieku emerytalnego dla finansów publicznych w latach od 2016 ro 2016 roku ma wynieść około 40 miliardów złotych. Koszt dla budżetu państwa będzie stanowił około 30 miliardów złotych.