PKO Bank Polski sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej Grupy Nordea AB w Polsce, czyli: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TUnŻ. 20 kwietnia zakończył się ostatni etap łączenia obu banków - fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 300 tys. klientów przejętego banku do systemów informatycznych PKO Banku Polskiego.