Minister finansów ma zaprezentować założenia nowej Ordynacji podatkowej. ma ona dać więcej praw podatnikom w Polsce. Dodatkowo urzędy Skarbowe po jej wejściu w życie miałyby większe możliwości egzekwowania należności od podatników. Nowa ordynacja podatkowa została przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.