W przypadku podatku od budynków, w 2015 roku podatek nie może przekroczyć 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 23,12 zł od 1 m2 powierzchni. W przypadku budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, podatek wynosi 4,70 zł od 1 m2. Dla pozostałych budynków stosuje się stawkę 7,77 zł od 1 m2 powierzchni.