Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem projektu  jest zwiększenie skuteczności w walce z oszustwami podatkowymi, uchylającymi  się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu. Zmiany obejmą przede wszystkim branżę paliwową, obrót stalą  i metalami szlachetnymi. Przyczyni się również poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwe firmy.