W terminie do 20 stycznia, można złożyć w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o zmianie dotychczasowej formy opodatkowania. Możemy na przykład z zasad ogólnych zmienić  opodatkowanie na ryczałt ewidencjonowany.  Jeśli więc wynajmujemy prywatnie mieszkanie,  warto zastanowić się nad stosowaną formą opodatkowania. Formę opodatkowania najmu wybiera się po raz pierwszy w momencie rozpoczęcia wynajmu prywatnego i zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. Należy tego dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu.